Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Nasze małe społeczności

Czcionka:

Echo Szczekocin  maj 2014  nr 5/(36)/2014

 

 

Bożena Kapitan

            Skończyłam właśnie czytać pierwszy numer „Szczekocińskiego Rocznika Historycznego”. Wydany został pod koniec 2013r. staraniem Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic oraz dzięki wsparciu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej

w Szczekocinach.  Jego promocja odbyła się 01.02.2014r. W spotkaniu, zorganizowanym

w budynku głównym siedziby Zespołu Szkół w Szczekocinach, uczestniczyli licznie mieszkańcy miasta. Autorami Rocznika są ludzie, którym się chce – poświęcić własny czas na poszukiwania prawdy historycznej w dokumentach, opowieściach o tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, o ludziach, którzy swoją pracą i życiem tworzyli historię Szczekocin. Szata graficzna i wizualna Rocznika (trwały papier, druk, atrakcyjna okładka) świadczy o dużej pracy włożonej przez jego autorów w opracowanie i wydanie tego periodyku.

„Szczekociński Rocznik Historyczny” został wydany w formie książki, której częściami składowymi są: Przedmowa, „Studia” i „Materiały”. Jest również podana bibliografia, bez której nie sposób się obecnie obejść. W części zatytułowanej „Studia” zamieszczono pięć opracowań,

z treści których można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji m.in. o pomniku nagrobnym Dembińskich z 1780r. znajdującym się w kościele parafialnym w Szczekocinach, gościach – działaczach politycznych odwiedzających pałac Urszuli Dembińskiej w XVIII wieku, o życiu mieszczańskiej rodziny Gierczyckich, południowo-zachodnim pograniczu Królestwa Kongresowego i Szczekocinach w czasach pierwszej wojny światowej oraz o przedwojennym harcerstwie w Szczekocinach. Druga część, nosząca tytuł „Materiały” zawiera spis ludności Szczekocin z 1791roku (może studiując spis ludności ktoś odnajdzie swoich przodów, znajome nazwiska) oraz zapiski pamiętnika Tadeusza Halperta – ”Pierwsze 72 lata mojego życia”. Szczególnie zainteresował mnie pamiętnik Tadeusza Halperta, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń w Europie.

Każde z zamieszczonych w roczniku opracowań jest ciekawie napisane, przekaz informacji jest jasny i zrozumiały. Wzbudza zainteresowanie czytelnika historią lokalnej społeczności, której przodkowie swoim codziennym życiem tworzyli ówczesną rzeczywistość. Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym, co ciekawego zawiera Rocznik, ale przecież nie o to chodzi. Zachęcam serdecznie do przeczytania pierwszego  „Szczekocińskiego Rocznika Historycznego”. 

ZAŁĄCZNIKI:

Szczekociński rocznik historyczny

Utworzono dnia 03.05.2014, 09:31

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne