Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Walne Zebranie SMHSiO

Utworzono dnia 13.07.2021
Czcionka:

Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

12 czerwca w Miejskiej Bibliotece w Szczekocinach odbyło się coroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic. Listę obecności podpisało 18 osób. Ogólna liczba członków wynosi 50 osób.

Na wstępie prezes stowarzyszenia Marek Gradoń powitał przybyłych członków i zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Pierwszym punktem  obrady był wybór przewodniczącego zebrania. Po akceptacji zgromadzonych i głosowaniu, na przewodniczącego zebrania wybrano Grzegorza Dudałę i on poprowadził dalszą część obrad. Po powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków oraz Mandatowo – Skrutacyjnej, przewodniczący Komisji Artur Malus ogłosił, że zebranie odbywa się w drugim terminie i w związku z tym jest prawomocne.

Zgodnie z porządkiem obrad prezes Marek Gradoń przedstawił sprawozdanie zarządu SMHSiO z działalności za rok 2020.

Działalność ta rozpoczęła się od promocji książki Rafała Podsiadły „Bitwa o Szczekociny i przełamanie linii Stellung a2 w styczniu 1945”. Wówczas prezes stowarzyszenia opowiedział o współpracy z autorem książki i o genezie publikacji, zaś Andrzej Orlińśki przedstawił prezentację pt. „Szczekociny 1939-1946”.

Na bazie tej książki Marek Gradoń odbył spotkanie z młodzieżą, przybliżając zebranym działania wojenne tamtego okresu.

Razem z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Szczekocinach Stowarzyszenie włączyło się w realizację cyklu „Historia Szczekocin w sieci” – bloku regionalnego, który można oglądać w Internecie w cotygodniowych odcinkach na profilu facebookowym Miejsko- Gminnej Biblioteki.  W nagraniach udział wzięli następujący członkowie: Joanna Bożek, Andrzej Kopeć, Andrzej Orliński, Mirosław Skrzypczyk, Zbigniew Bryła, Lech Frączek, Jacek Mazanek, Marek Gradoń, Grzegorz Dudała.

Dzięki staraniom Zarządu do zbiorów Szczekocińskiej Izby Regionalnej trafiły kolejne cenne eksponaty. Ponadto tworzone są karty ewidencyjne eksponatów.

Wykonanych zostało szereg tablic fotogramów dotyczących historii miasta i ich mieszkańców – „Zasłużeni szczekocinianie”.

W czerwcu Zarząd Stowarzyszenia brał udział w obchodach rocznicy bitwy pod Szczekocinami Tadeusza Kościuszki, a tradycyjny rajd pieszy wybrał się indywidualnie prezes Marek Gradoń (ze względu na pandemię).

Miesiące letnie zeszłego roku to przede wszystkim renowacja kaplicy św. Antoniego na Zarzeczu. Było to największe wyzwanie organizacyjne i finansowe ubiegłego roku, jak również całej działalności.

Dzięki Andrzejowi Orlińskiemu powstał szereg artykułów oraz opracowań z cyklu „Z dawnej prasy” publikowanych w „Echu Szczekocin”.

W październiku Stowarzyszenie było współorganizatorem Szczekocińskiego Festiwalu Dialogu Kultur. W dniu poświęconym pałacowi w Szczekocinach, Andrzej Orliński zaprosił zebranych na wspólny spacer, podczas którego opowiadał  o bywalcach pałacowego wzgórza.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 przedstawił Jacek Mazanek – skarbnik SMHSiO.

W imieniu Komisji Rewizyjnej do sprawozdania odniósł się jej przewodniczący Krzysztof Członkowski. Stwierdził, że po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania bez uwag i rekomenduje udzielenia zarządowi absolutorium.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

W dyskusji nad sprawozdaniami Jacek Mazanek zaapelował do członków
o uregulowanie składek członkowskich, zaś Marek Gradoń prosił o większe zaangażowanie w pomoc organizacyjną.

Następnym punktem spotkania była informacja na temat przebiegu remontu kaplicy p.w. Św. Antoniego w Szczekocinach, którą przedstawił Andrzej Orliński. Z obszernym sprawozdaniem z prac renowacyjnych kaplicy można zapoznać się na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.http://www.historiaszczekocin.pl/.

Ponadto Andrzej Orliński nawiązał w swoim wystąpieniu do dobrej współpracy z biblioteką i wspólnie realizowanych projektów, m.in. tworzenia galerii „Zasłużeni szczekocinianie” oraz „Portret zbiorowy szczekocinian”. Mówił także o nawiązaniu kontaktu z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu w którym znajduje się instrument przekazany przez Andrzeja Wierzbowskiego. Andrzej Orliński zwrócił także uwagę na konieczność przyśpieszenia prac związanych z kartami zabytków. Nawiązał do planu pracy na rok 2021. Ważnym wydarzeniem będzie włączenie się w Szczekociński Festiwal Dialogu Kultur. Tym razem Stowarzyszenie przygotowuje dzień poświęcony Placu Najświętszej Marii Panny – gdzie rodziło się miasto. W planach jest także organizacja recitalu organowego w kościele parafialnym w Szczekocinach.

Odnośnie planu pracy prezes Marek Gradoń poinformował o wydaniu kolejnej publikacji – obecnie materiały są opracowywane. Przekazał również, iż planowane jest także wydanie przez Stowarzyszenie folderu „Siedem przypadków Jana Pawła II” oraz wystawa korzeniaków. Na dokończenie czeka także książka nad którą pracuje Lech Frączek dotycząca mieszczan szczekocińskich.

Joanna Bożek zadeklarowała, iż cykl „Historia Szczekocin w sieci” będzie nadal kontynuowany. W planach jest także renowacja sekretarzyka i pianina. Poinformowała również o działaniach podjętych w ramach połączenia MGBP i MGOKiS w Szczekocinach.

Dyrektor MGBP zaprosiła zabranych na imprezę „Spotkajmy się na Spacerowej”, zaplanowaną na 27 czerwca.

Zbigniew Borkowski zadeklarował chęć zorganizowania, po wakacjach, warsztatów dla dzieci, poświęconych tradycji rzemieślniczej, a dokładniej zawodowi bednarza. Wcześniej przeprowadził on gruntowną konserwację beczek przekazanych do Izby Regionalnej.

Spotkanie zakończyły wolne wnioski.

Protokolant Anna Wtorek

Walne zebranie SMHSiO

Utworzono dnia 13.07.2021, 21:23

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 115

W poprzednim tygodniu: 154

W tym miesiącu: 269

W poprzednim miesiącu: 585

Wszystkich: 56472