Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Jana Wrzeszczowicza mandat rekwizycyjny pod Częstochowę z Częstochowy 29 listopada 1655.

Utworzono dnia 14.04.2014
Czcionka:

Najjaśniejszego i Najpotężniejszego Króla Jmci Szwedzkiego

postanowiony Komissarz

Joannes Weyhart Wreszczowic.

 

Wiadomo czynię tym niniejszym Uniwersałem, iż wojsko Króla Jmci Szwedzkiego pod klasztór Jasnej Góry Częstochowskiej przystąpiło i obozem się położyło. Przeto rozkazanie JMPana Generała nastąpiło, aby tak dla dawnego, jako i świeżo przybyłego żołnierza żywność była przysposobiona. Tedy naznaczony jest prowiant żywności w dobrach Koniecpola ze wszystkiemi do nich przynależytemi wsiami, także Szczekociny ze wszystkiemi przynależytemi wsiami i szlacheckiemi, do koła tych majętności będącemi, to jest 60,000 bochenków chleba, 80 beczek piwa, 400 korcy owsa, 8 wołów, 60 baranów, 4 beczki soli, beczkę gorzałki, 400 świec łojowych, 200 jajec, 40 fasek masła, gęsi i kury, co potrzeba. Obedwie te majętności po podaniu i przeczytaniu tego Uniwersału, aby jako najprędzej do miast Częstochowy przywozili, i tam się do Burmistrza o wiadomość przepytali. Ponieważ ten Uniwersał już drugi raz do was jest posłany, napominam, abyście sobie tego lekce nie ważyli, ale jako najprędzej ten prowiant bez odwłoki przywozili, pod srogiem i surowem karaniem ogniem i mieczem, przez zesłanie żołnierza na exekucyą. Co dla lepszej wiary i pewności ręką swoją podpisuję i pieczęć przykładam. – Dan w Częstochowie d. 29 Novembris 1655.

 

 

Najjaśniejszego Króla Jmci Szwedzkiego w Polszcze

ordynarius Proviantmagister,

Joannes Weyhard Wreszczowic.

 

 

 

Jakuba Michałowskiego...Księga pamiętnicza z dawnego rękopisma. Wydana w drukarni C.K. Uniwersytetu, 1864 - 856

 

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne