Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

- Bibliografia

Czcionka:
 • Lech Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808-1914 w świetle ksiąg metrykalnych, Kraków 2010.

 • Lech Frączek, Ludność parafii Borzykowa w latach 1818-1918 w świetle metryk parafialnych, Kraków 2004.

 • Lech Frączek, Ludność parafii Przyłęk w latach 1880-1914 w świetle metryk parafialnych, Kraków 2002.

 • Lech Frączek, Żydzi w parafii Przyłęk w XIX wieku, Poznań 2005.

 • Ks. Jan Wiśniewski, Historyczny opis kościołów miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim, Marjówka Opoczyńska 1932

 • Roman Czernecki, Z Krzemieńca, Borysławia…, Warszawa 1989

 • Bronisław Zbigniew Machura, Zawsze wśród ludzi, Kielce 2000

 • Nika Strzemińska, Miłość, sztuka i nienawiść. O Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim, Warszawa 1991
 • 80 lat szkoły średniej w Szczekocinach (1918-1998). Wspomnienia i dokumenty, Szczekociny 1998

 • Z pokolenia na pokolenie. 85 lat szkoły średniej w Szczekocinach (1918-2003), Szczekociny 2003

 • Z bliska i z daleka. 90 lat szkoły średniej w Szczekocinach we wspomnieniach i dokumentach (1918-2008), Szczekociny 2008

 • W poszukiwaniu szkolnych dni. 95 lat szkoły średniej w Szczekocinach we wspomnieniach i dokumentach (1918-2013), Szczekociny 2013

 • Ewa Beynar-Czeczott, Mój ojciec Paweł Jasienica, Warszawa 2006

 • Lech Frączek, Śluby w parafii szczekocińskiej w latach 1808-1914 w świetle ksiąg metrykalnych, [w:] Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, t. II, red. W. Wlaźlak, Częstochowa 2011.
 • Lech Frączek, Księgi metrykalne i metody ich wykorzystania w badaniach nad poznaniem historii społeczeństw XIX wieku na przykładzie parafii szczekocińskiej, [w:] Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, t. III, red. W. Wlaźlak, Częstochowa 2012.
 • Lech Frączek, Dokumenty cechowe jako źródło do badań genealogicznych na podstawie akt cechowych miasta Szczekociny, (mps dostępny u autora) 2013.
 • Lech Frączek, Ludność parafii Przyłęk w latach 1810-1879, (mps dostępny u autora) 2009.
 • Lech Frączek, Żydzi szczekocińscy w świetle aktów stanu cywilnego w latach 1808-1913, [w:] Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, red. M. Galas, M. Skrzypczyk, Kraków-Budapeszt 2008.

ZAŁĄCZNIKI:

Lech Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808-1914 w świetle ksiąg metrykalnych, Kraków 2010

Utworzono dnia 13.04.2014, 16:18

Lech Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808-1914 w świetle ksiąg metrykalnych, Kraków 2010

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne