Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Szczekocin i Okolic

Utworzono dnia 20.04.2022
Czcionka:

Anna Wtorek

 

4 marca w siedzibie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się coroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic. Na wstępie prezes stowarzyszenia Marek Gradoń powitał Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny – Jacka Lipę,przybyłych członków i zapoznał zebranych z porządkiem obrad. W swoim wystąpieniu Burmistrz podziękował Zarządowi za całoroczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. „W zakresie statutowym wykonujecie Państwo fantastyczną działalność w zakresie popularyzacji historii Szczekocin i okolic. Jesteście organizacją o której zawsze wypowiadam się z dumą, a wasi członkowie to prawdziwi pasjonatami” – powiedział. Nawiązał do okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to na terenie miasta działało szereg organizacji, angażujących całą społeczność. „Przed nami wiele wyzwań. Chciałbym, by co raz więcej młodych ludzi włączało się do tej działalności” – dodał. Poinformował o planach powiększenia izby regionalnej i remontach obejmujących pomieszczenia na górze biblioteki. Przekazał, iż planuje także przeniesienie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu do Zespołu Szkół. Zapowiedział, modernizację obiektu i składanie licznych wniosków na podnoszenie jakości. „Mamy niebywały potencjał, który należy jeszcze bardziej wzmocnić” – stwierdził. Następnie Marek Gradoń zapoznał uczestników zebrania z porządkiem posiedzenia. Po akceptacji zgromadzonych i głosowaniu, na przewodniczącego zebrania wybrano Andrzeja Orlińskiego i on poprowadził dalszą część obrad. Po powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków oraz Mandatowo – Skrutacyjnej, przewodniczący Komisji ogłosił, że zebranie odbywa się w drugim terminie i w związku z tym jest prawomocne. Zgodnie z porządkiem obrad prezes Marek Gradoń przedstawił sprawozdanie zarządu SMHSiO z działalności za rok 2021. Jak zaznaczył, poprzedni rok działalności nie był łatwy dla Stowarzyszenia ze względu na stan epidemii i ograniczoną aktywność. Niemniej, jak stwierdził Marek Gradoń, SMHSiO było współorganizatorem kilku imprez kulturalnych. Działalność ta rozpoczęła się od Szczekocińskiego Festiwalu Dialogu Kultur na który składało się kilkanaście wydarzeń, m.in. wystaw, prezentacji, koncertów, prelekcji. Stowarzyszenie włączyło się w organizację trzech wrześniowych wydarzeń. Pierwszym z nich był dzień poświęcony Henrykowi Stażewskiemu. Andrzej Orliński razem z Agnieszką Wojciechowską – Sej, reprezentującą Muzeum Sztuki w Łodzi, wystąpili w dwugłosie na temat twórczości awangardowego artysty. Kolejnym wydarzeniem był dzień poświęcony Placowi Panny Marii. Zebranych oprowadzał Andrzej Orliński. Na zakończenie odbył się koncert organowy w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczekocinach. Ostatniego dnia Festiwalu odbyło się spotkanie zatytułowane „Powojenna szkoła średnia w Szczekocinach”, które poprowadził Mirosław Skrzypczyk. Ponadto zaprezentowana została tematyczna wystawa przygotowana przez Bibliotekę i Stowarzyszenie. Festiwal zakończył koncert muzyki kameralnej. Jak podkreślił prezes Marek Gradoń wszystkie działania odbyły się dzięki współpracy z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Szczekocinach. Stowarzyszenie razem z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Szczekocinach oraz firmą Borkomettakże we wrześniu zorganizowało warsztaty bednarskie, które poprowadził jeden z jego członków - Zbigniew Borkowski wywodzący się ze starej rodziny bednarskiej. Odbyły się one przed budynkiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach. Zaprezentowana została spora kolekcja narzędzi bednarskich i przedmiotów służących do produkcji drewnianych naczyń użytkowych. Efektem warsztatów były beczki wykonane z drewnianych klepek, które krok po kroku przeszły ręczną obróbkę. Kolejnym wydarzeniem, którego współorganizatorem było SMHSiO, była wystawa korzeniorzeźb Zbigniewa Kubickiego i prezentacja folderu pt.„7 przypadków Jana Pawła II”. Celem spotkania było upamiętnienie wyboru metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły na papieża. W części oficjalnej wystąpili: ks. dr Jan Jagiełka, Anna Błachucka, Marek Gradoń. Spotkaniu towarzyszył występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rokitnie. Ponadto organizatorami wydarzenia byli: Miejska Biblioteka w Szczekocinach, Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczekocinach oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rokitnie. W listopadzie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości odbyła na szczekocińskim Rynku odbyła się wystawa zatytułowana "Szczekocinianie w walce o niepodległość". Galeria została poświęcona mieszkańcom, którzy wywalczyli niepodległość, umacniali II Rzeczpospolitą i bohatersko bronili jej w 1939 roku. Za projekt, materiał fotograficzny i teksty odpowiedzialni byli: Joanna Bożek i Andrzej Orliński. Marek Gradoń poinformował o uporządkowaniu i wyposażeniu miejsca, które obecnie służy jako warsztat naprawczy i konserwatorski zbiorów przekazanych do Biblioteki i Szczekocińskiej Izby Regionalnej.W dalszym ciągu dzięki staraniom Zarządu do zbiorów Szczekocińskiej Izby Regionalnej trafiły kolejne cenne eksponaty. Ponadto prezes przekazał, iż Izba posiada dwie sale urządzone na potrzeby wystawowe i wykładowe. Wyposażone multimedialnie, przystosowane do organizowania koncertów muzycznych, spotkań edukacyjnych, literackich, warsztatów, lekcji historii regionalnej, sesji naukowych, konferencji oraz wystaw czasowych i stałych. Na przestrzeni lat zbiór eksponatów stopniowo się powiększa. Większość z nich pochodzi z darów mieszkańców naszej Gminy. Dzięki współpracy z regionalistami ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic powstało wiele plansz graficznych i opracowań obrazujących dzieje Szczekocin, od momentu jego powstania do końca XX wieku. Przekazy uwzględniają położenie, lokacje miasta oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze. W izbie znajdują się liczne ekspozycje będące świadectwem dawnego rzemiosła, jak np. narzędzia: stolarskie, bednarskie, ślusarskie, tkackie. Dużą wartość historyczną prezentują zbiory aptekarskie, biurowe oraz sprzęty służące w gospodarstwie domowym. Na uwagę zasługują militaria pochodzące z okresu II wojny światowej. W ostatnim czasie do izby udało się pozyskać dzieżę, służącą do rozczyniania mąki i wyrastania ciasta chlebowego;szafę witrynową, pochodzącą z dawnego Składu Aptecznego Feliksa Kowalskiego, a takżeżelazko do prasowania na gorąco, które jest wykonane z żeliwa i posiada w swoim wnętrzu palenisko, w którym dla uzyskania odpowiedniej temperatury umieszczano rozżarzony węgiel drzewny. Jak zaznaczył Marek Gradoń, to najstarszy tego typu eksponat w kolekcji Izby. Andrzej Orliński uzupełniając sprawozdanie, podziękował wszystkim, którzy udostępnili dzieła na wystawę poświęconą Żochowskiemu. Zaznaczył, iż na bieżąco prowadzona jest strona internetowa Stowarzyszenia, która posiada bogate archiwum i liczne artykuły oraz opracowania. Przekazał, iż izba wzbogaciła się o kilka cennych pamiątek rodzinnych i eksponatów m.in. zamek z drzwi kościelnych. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 przedstawił Jacek Mazanek – skarbnik SMHSiO. W imieniu Komisji Rewizyjnej do sprawozdania odniósł się jej przewodniczący Krzysztof Członkowski. Stwierdził, że po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania bez uwag i rekomenduje udzielenia zarządowi absolutorium. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Spotkanie zakończyły wolne wnioski. Andrzej Orliński nawiązał do planu pracy na rok 2022. Ważnym wydarzeniem będzie włączenie się wSzczekociński Festiwal Dialogu Kultur. Tym razem Stowarzyszenie przygotowuje dzień poświęcony Bronisławowi Wilkoszewskiemu oraz dzień dedykowany kościołowi parafialnemu. W planach jest także organizacja recitalu organowego w kościele parafialnym w Szczekocinach. Andrzej Orliński zaapelował o pomoc w szukaniu pamiątek, zdjęć, których autorem był Wilkoszewski. Kolejnym działaniem będzie udział w obchodach 20-lecia śmierci ks. Tadeusza Jarmundowicza. Razem z Biblioteką, Stowarzyszenie będzie uczestniczyć w promocji książki dr. Gaździckiego. Publikacja, jak zaznaczył Andrzej Orliński, powstała na podstawie materiałów Stowarzyszenia. Joanna Bożek poinformowała, iż w najbliższym czasie zaplanowana jest renowacja pianina. Po jej zakończeniu planowany jest koncert. Ponadto, jak przekazała, w tym roku prawdopodobnie uda się wpisać w statut Biblioteki prowadzenie izby regionalnej. W planach jest także organizacja koncertów, wystaw i warsztatów. Emilia Stolarska zaproponowała pomoc przy organizacji warsztatów z wyplatania z wikliny. Wśród zaplanowanych działań jest także powstanie sali rzemiosła, w której mogłaby się znaleźć ekspozycja poświęcona dawnym cechom. Odnośnie planu pracy prezes Marek Gradońprzekazał, iż na dokończenie czeka także książka nad którą pracuje Lech Frączek dotycząca życia codzienna szczekocinian. Lech Frączek zwrócił uwagę, iż należy podjąć decyzje czy przystąpić do pracy z już zgromadzonym materiałem czy prowadzić dodatkową kwerendę. Temat ten ma zostać jeszcze przepracowany z Zarządem. Marek Gradoń poinformował również o zebraniu materiałów na kolejną publikację z cyklu „Ludzie, wizerunki, przedmioty”. Przekazał, iż trwają uzgodnienia z dr Jackiem Laberschekiem odnośnie książki dotyczącej zarysu monograficznego okresu średniowiecznego Szczekocin. Andrzej Orliński zwrócił uwagę, iż już należy rozpocząć przygotowania do obchodów 10 - lecia działalności Stowarzyszenia, które odbędą się w 2023 roku, m.in. zorganizowanie sesji naukowej. W planach Zarządu jest także organizacja wyjazdu dla członków Stowarzyszenia, wycieczek rowerowych czy spływu kajakowego. Na tym posiedzenie zakończono.

Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Szczekocin i Okolic

Utworzono dnia 20.04.2022, 18:08

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 20

W poprzednim tygodniu: 113

W tym miesiącu: 523

W poprzednim miesiącu: 576

Wszystkich: 57302