Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Walne Zebranie SMHSiO 14.01.2017 r.

Utworzono dnia 20.01.2017
Czcionka:

Relacja z walnego zebrania członków

Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

 

14 stycznia bieżącego roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki przy ulicy Spacerowej 12 odbyło się walne zebranie SMHSiO. Zebranie rozpoczęło się w II terminie o godzinie 17. Po przywitaniu przybyłych członków przez Zarząd Stowarzyszenia p. Joannę Bożek i p. Marka Gradonia, minutą ciszy zostali uczczeni śp. Jan Dudała i śp. Ignacy Żarnowiecki – zmarli w ostatnim roku członkowie naszego Stowarzyszenia.

Po tej oficjalnej części zgodnie z wymogami formalnymi nastąpił wybór Przewodniczącego zebrania. Prezes Stowarzyszenia zaproponował do tej funkcji p. Andrzeja Orlińskiego, co jednogłośnie zostało zaakceptowane przez zebranych na sali członków. Przy równie zgodnym poparciu sali dokonano wyboru Sekretarza zebrania, którym została p. Anna Adamus-Lisek oraz Członków Komisji Uchwał i Wniosków: p. Anny Hantulskiej i p. Stanisława Wójcika.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie sprawozdań za rok 2016. Prezes SMHSiO p. Marek Gradoń przedstawił obszerne sprawozdanie z działań dokonanych w ubiegłym roku, a p. Jacek Mazanek sprawozdanie finansowe. Następnie głos zabrał p. Krzysztof Członkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskując o udzielenie Zarządowi SMHSiO absolutorium za rok 2016. Wszyscy zgromadzeni na sali członkowie wypowiedzieli się za udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2016.

P. Joanna Bożek wiceprezes SMHSiO po bardzo serdecznych podziękowaniach za wykonaną w 2016 pracę na rzecz Stowarzyszenia, przedstawiła plany na rok 2017, w których miejsce priorytetowe ma zorganizowanie obchodów 5-lecia działalności Stowarzyszenia. Planowana jest konferencja naukowa dotycząca najdawniejszych dziejów Szczekocin i promocja nowego wydawnictwa SMHiO. W plany działalności SMHSiO na rok 2016 wpisana jest współpraca z placówkami gminnymi, lokalnymi szkołami, kontynuacja spotkań kulturalno - edukacyjnych, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych oraz nawiązanie kontaktów ze Świętokrzyskim Towarzystwem Genealogicznym „Świętogen” i Stowarzyszeniem Miłośników Szwejka i Sztuk Wszelakich z Kielc.

Następny punkt programu pozostający w integralnej spójności z działalnością Stowarzyszenia dotyczył Szczekocińskiej Izby Pamięci. Opiekun tej Izby p. Andrzej Orliński podziękował darczyńcom za każdą przekazaną pamiątkę, a bibliotekarzom Miejskiej Biblioteki za pomoc w udostępnianiu tych zbiorów zwiedzającym. Izba Pamięci odgrywa dużą rolę w wypełnianiu przez Stowarzyszenie funkcji utrwalania historii regionu – p. A. Orliński  prowadzi w niej lekcje szczekocińskiej historii dla uczniów lokalnych szkół. W bieżącym roku SMHiO ma również nadzieję na owocną współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Stowarzyszeniem Absolwentów, co niewątpliwie zaowocuje pojawieniem się nowych eksponatów w Izbie. Utrwalanie historii regionu wiąże się też z gromadzeniem starych fotografii. Wielu szczekocinian udostępniło już swoje rodzinne albumy. W podsumowaniu swego wystąpienia p. A. Orliński zapewnił, że SMHSiO ma ambitne plany związane z prowadzeniem tej Izby, a marzeniem nie tylko Jego, byłoby przekształcenie Izby w lokalne muzeum.

Kolejnym punktem zebrania była otwarta dyskusja, w której zebrani odnosili się do planów Stowarzyszenia. Wyrażali tez nadzieję, że działalność SMHSiO i wysiłek członków  pozytywnie wpłynie na życie miasta.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków p. S. Wójcik postawił wnioski o przyjęcie przedstawionych przez wiceprezes p. J. Bożek propozycji przedsięwzięć SMHSiO na rok 2017, zadań związanych z działalnością Izby Pamięci przedstawionych przez p. A. Orlińskiego oraz upoważnienie Zarządu do zorganizowania obchodów 5-lecia Stowarzyszenia. Wszyscy obecni na walnym zebraniu członkowie SMHSiO przyjęli jednogłośnie wnioski Komisji.

 

Kalendarium działań Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Skrót ze sprawozdania Prezesa SMHSiO p. Marka Gradonia za rok 2016 przedstawionego na walnym zebraniu w dniu 14 stycznia 2016 roku.

Styczeń

14 stycznia w 191 rocznicę pochówku Urszuli Dembińskiej członkowie Zarządu SMHSiO Jacek Mazanek i Marek Gradoń złożyli kwiaty w szczekocińskim kościele.

Luty

20 lutego SMHiO oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowało spotkanie dla mieszkańców Szczekocin. W programie tego spotkania był wykład prof. zw. dr hab. Leona Gradonia, szczekocinianina, wybitnego specjalisty w dziedzinie inżynierii chemicznej. „Sukces to nie to co masz, ale to kim jesteś” te słowa stanowiły motto wystąpienia profesora. W drugiej części spotkania Andrzej Orliński przedstawił prezentację „Dawne Zarzecze – wspomnienia sprzed pół wieku”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa rękodzieła artystycznego „Obrazy nicią tkane”. Swoje dzieła prezentowały panie Tamara Stobińska, Ewa Włodarska i Barbara Żwirkowska.

Marzec

4 marca wizyta Francois d’Alancon z małżonką. W poszukiwaniu szczekocińskich śladów historii swojej rodziny przybył z Paryża potomek rodziny Saskich, dawnych właścicieli apteki w Szczekocinach. Honory gospodarza w imieniu SMHiO pełnił w czasie tej wizyty p. A. Orliński, który oprowadził potomków rodziny Saskich po mieście i starym cmentarzu.

5 marca na zaproszenie Dyrekcji Biblioteki i Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic na spotkanie z mieszkańcami Szczekocin przybył Witold Wieczorek, autor książki „Tradycje piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego i okolic”. Dr Wieczorek promując swoją książkę przedstawił wielowiekową historię browarnictwa w Polsce ze szczególnym zwróceniem uwagi na tradycje piwowarskie w Szczekocinach. W drugiej części Andrzej Orliński, po raz kolejny poprowadził zebranych na spacer „Po zakamarkach historii Zarzecza”. Na zakończenie, zajmująca się fotografiką, artystka z Krakowa p. Klaudia Kot zaprosiła przybyłych gości na wystawę swoich prac pod tytułem „Historia Pewnej Okolicy Tęgobórz w Obiektywie”. Pokłosiem spotkania z p. Klaudią są zdjęcia z sesji w pałacu w Szczekocinach oraz wykonane specjalnie dla SMHiO zdjęcia sztandarów cechowych.

Kwiecień

18 kwietnia – Izba Pamięci – warsztaty historyczne z cyklu „Szczekociny. Miasto. Ludzie”

Uczestnicy: uczniowie i nauczyciele Społecznej Szkoły Podstawowej ze Szczekocin

Maj

29 maja członkowie i sympatycy SMHSiO odwiedzili Ostrowiec Świętokrzyski  i jego okolice w poszukiwaniu śladów związanych z historią Szczekocin

 

Czerwiec

12 czerwca spotkanie z przedstawicielami Zagłębiowskiego Koła Genealogicznego.

18 czerwca czterdziestu uczestników III Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Historyk”: bibliotekarze, czytelnicy oraz członkowie SMHSiO wyruszyło na trasę szlakiem kapliczek i krzyży przydrożnych. Trasa rajdu, którego organizatorami byli Miejska Biblioteka Publiczna w Szczekocinach i Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic wiodła do Tęgoborza.

Wrzesień

22 września –Izba Pamięci – warsztaty historyczne z cyklu „Szczekociny. Miasto. Ludzie”

Uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Szczekocinach z nauczycielami.

Październik

1 października w Urzędzie Miejskim w Szczekocinach miała miejsce uroczysta prezentacja najnowszej książki wydanej staraniem SMHSiO „Rzemieślnicy szczekocińscy od XVIII do połowy XX wieku”. Książka, której autorem jest dr Lech Frączek to piąta już publikacja Stowarzyszenia. 

14-16 października członkowie SMHSiO Janina Lachowska, Anna Poznar, Lech Frączek i Andrzej Orliński uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej zorganizowanej przez genealogów opolskich na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

22 października kolejne spotkanie z cyklu „Fakty historyczne i ciekawostki”. Tematem spotkania były losy dziewiętnastowiecznego burmistrza Szczekocin Bażanki przedstawione przez dr Lecha Frączka. W drugiej części spotkania opowieść o dawnych Szczekocinach i ich mieszkańcach przedstawił p. Andrzej Orliński. Wykładom towarzyszyła retrospektywna wystawa portretów ślubnych mieszkańców Szczekocin.

Listopad

3 listopada wizyta Tadeusza i Pawła Łysakowskich z Warszawy, zięcia i wnuka zmarłego w 1968 roku, pedagoga, profesora Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusza Pasierbińskiego. Gościom towarzyszył pan Andrzej Orliński, który oprowadzał ich po miejscach związanych z Tadeuszem Pasierbińskim, urodzonym w 1901 roku na Zarzeczu.

5 listopada w Urzędzie Gminy Lelów odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobrazy Kulturowe Ziemi Lelowskiej”. Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczyli członkowie SMHiO Marek Gradoń, Grzegorz Dudała i Andrzej Orliński. 

Grudzień

1-20 grudnia – Izba Pamięci – warsztaty historyczne z cyklu „Szczekociny. Miasto. Ludzie”.

Uczestnicy: uczniowie klas licealnych i zawodowych z Zespołu Szkół z wychowawcami.

Walne Zebranie SMHSiO 14.01.2017 r.

Utworzono dnia 20.01.2017, 14:53

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 99

W tym miesiącu: 60

W poprzednim miesiącu: 525

Wszystkich: 46358