Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Utworzono dnia 11.03.2018
Czcionka:

Małgorzata Dalewska

 

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

 

W dniu 3 marca 2018 roku o godz.17 (w II terminie) w siedzibie Miejskiej Biblioteki przy ulicy Spacerowej 12 odbyło się walne zebranie SMHSiO. Po przywitaniu przez Zarząd Stowarzyszenia przybyłych członków SMHSiO oraz gości wybrano jednogłośnie Przewodniczącego Zebrania (Andrzej Orliński) oraz Sekretarza (Małgorzata Dalewska).
Przy równie zgodnym poparciu sali dokonano wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków  w osobach: Stanisław Wójcik, Artur Malus i Zbigniew Hermanowicz. W dalszej kolejności Prezes SMHSiO p. Marek Gradoń przedstawił szczegółowo sprawozdanie z działań dokonanych w ubiegłym roku, a p. Jacek Mazanek zreferował rozliczenie finansowe.

Wśród dokonań SMHSiO w roku 2017 na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja działalności wydawniczej, która zaowocowała wydaniem w roku 2017 książki „Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Szczekocinach” autorstwa p. Jacka Mazanka. Prezes SMHSiO podkreślił nieocenioną pomoc ze strony dr. Lecha Frączka, który dostarcza ciekawych materiałów archiwalnych, pisze artykuły i sprawuje pieczę nad publikacjami SMHSiO.                                                        

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie Zarządowi SMHSiO absolutorium za rok 2017. Wszyscy zgromadzeni na sali członkowie głosowali za.

W dalszej kolejności, głos zabrał p. Andrzej Orliński. W formie prezentacji multimedialnej przedstawił wszystkie przedsięwzięcia jakie w ciągu 2017 roku miały miejsce w Szczekocińskiej Izbie Regionalnej. Jako opiekun Izby Regionalnej podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do zwiększenia ilości eksponatów. Podkreślił również ogromną zasługę Pani Dyrektor i Pracowników Biblioteki w przybliżaniu historii, oraz podziękował za współpracę i szczególny wkład w propagowanie wiedzy i wartości historycznych wśród dzieci i młodzieży.

Pani Joanna Bożek, wiceprezes SMHSiO bardzo serdecznie podziękowała osobom zaangażowanym w pracę  na rzecz Stowarzyszenia w 2017 roku, oraz przedstawiła plany pracy na rok 2018.

Wśród zaplanowanych imprez, spotkań, szczególne miejsce zajmuje promocja książki o tematyce regionalnej „Szczekociny. Społeczeństwo – przedmioty – wizerunki” pod redakcją dr. Lecha Frączka z tekstami Grzegorza Dudały, Lecha Frączka, Pawła Grzesika, Janiny Skotnickiej, Andrzeja Żaka oraz Andrzeja Orlińskiego.  W plany działalności SMHSiO na rok 2018 wpisane zostały wykłady, spotkania historyczne i prezentacje multimedialne związane z obchodami Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kontynuowana również będzie dotychczasowa działalność, czyli udział w obchodach państwowych i lokalnych, udział w Narodowym Czytaniu, oraz wystawy i wycieczki. W tym roku zostanie zainaugurowany cykl „Poznaj historię szczekocińskich zabytków” w formie wycieczek.

W bieżącym roku SMHSiO planuje, zgodnie już z wieloletnią tradycją, współpracę ze szkołami, Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Absolwentów Szkoły Średniej, Kołem Emerytów i Rencistów. Również przewidziana jest dalsza zbiórka zdjęć i eksponatów do Izby Regionalnej.

     W dalszej części zebrania głos zabrał Burmistrz Szczekocin, który podziękował Zarządowi i członkom SMHSiO za prężną i efektywną działalność, która propaguje wartości historyczne i pozytywnie wpływa na życie miasta. Podkreślił również nieocenione znaczenie współpracy SMHSiO z Miejską - Gminną  Biblioteką Publiczną. Pan Burmistrz zaprosił członków SMHSiO do współpracy przy organizacji Panelu Kulturalno-Historycznego, który odbędzie się w tym roku w Szczekocinach.

Kolejnym punktem zebrania była otwarta dyskusja, w której zebrani odnosili się do planów Stowarzyszenia. Istotnym punktem dyskusji było rozważanie możliwości zwiększenia powierzchni dla ekspozycji przedmiotów zgromadzonych w Izbie Regionalnej. Potrzeba ta jest związana z ciągle zwiększającą się ilością eksponowanych przedmiotów i towarzyszącemu temu zainteresowaniu osób zwiedzających. Należy podkreślić, że wśród zwiedzających są nie tylko mieszkańcy Szczekocin, a miejsce to pełni również rolę sali lekcyjnej historii dla młodzieży na różnym etapie edukacji.

Na zebraniu miało również miejsce miłe i wyjątkowe zdarzenie, mianowicie najmłodszy członek Stowarzyszenia, dziesięcioletni Kuba Dudek przekazał na ręce pana Andrzeja Orlińskiego bluzę od munduru swojego pradziadka Stefana Wrony, który był żołnierzem II Korpusu i walczył między innymi pod Monte Cassino. Było to bardzo emocjonalne wydarzenie dla zgromadzonych i dla darczyńcy.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków  p. Stanisław Wójcik przedstawił wnioski o przyjęcie przedstawionych przez wiceprezes p. Joannę Bożek propozycji przedsięwzięć SMHSiO na rok 2018. Wszyscy obecni na walnym zebraniu członkowie SMHSiO przyjęli jednogłośnie wnioski Komisji.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Utworzono dnia 11.03.2018, 19:05

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 99

W tym miesiącu: 60

W poprzednim miesiącu: 525

Wszystkich: 46358