Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

- Średniowiecze IIIw. - XVw.

AKTUALNOŚCI:

Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Jan Szczekocki - starosta niegrodowy olsztyński. Cz. 7

Utworzono dnia 06.04.2014

Po śmierci Piotra starszego ze Szczekocin w 1384 r. bracia Jan i Piotr przez dłuższy czas władali dobrami niepodzielnie, o czym świadczy chociażby dokument fundacji altarii Narodzenia NMP w kościele parafialnym w Dębnie, wystawiony przez obu w 1395 r.,  jednak gdy umarła matka Kenna (po 1395 r.) zdecydowali się na podział dóbr.

czytaj dalej na temat: Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Jan Szczekocki - starosta niegrodowy olsztyński. Cz. 7

Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Podział majątku po śmierci Jana ze Szczekocin. Cz. 8

Utworzono dnia 14.04.2014

W ostatnich latach swojego życia, a dokładnie w r. 1426, Jan ze Szczekocin zapisał swym synom Piotrowi Wodzie, Dobiesławowi i Janowi połowę dóbr w ziemi krakowskiej i lubelskiej. Zapiska sądowa w księgach ziemskich lelowskich rejestrująca ten zapis nie precyzuje niestety, jak wspomniani synowie Jana zostali podzieleni majątkiem, wydaje się jednak, że już wtedy zapadły decyzje, co każdy z nich będzie posiadał.

czytaj dalej na temat: Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Podział majątku po śmierci Jana ze Szczekocin. Cz. 8

Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Dobiesław ze Szczekocin. Cz. 9

Utworzono dnia 14.04.2014

Choć każdy z synów Jana kasztelana lubelsiego posiadał od 1433 r. swoje dobra, przy tym tylko jeden, Dobiesław, dziedziczył Szczekociny, to jednak wszyscy zgodnie pisali się do końca życia ze Szczekocin, co może strzażać pozory, iż każdy bez wyjątku władał Szczekocinami.

czytaj dalej na temat: Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Dobiesław ze Szczekocin. Cz. 9

Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Potomkowie: Piotra Wody, Dobiesława i Jana. Cz. 10

Utworzono dnia 14.04.2014

Następne pokolenie Szczekockich było już bardzo rozrodzone. Wprawdzie Piotr Woda, tenutariusz olsztyński, pozostawił tylko syna Pawła poświadczonego w źródłach w latach 1457-1490 żonatego z Anną, córką Andrzeja z Rabszryna, również tenutariusza olsztyńskiego, oraz córkę Zofię, która wyszła za mąż za Piotra z Potoku (1459).

czytaj dalej na temat: Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Potomkowie: Piotra Wody, Dobiesława i Jana. Cz. 10

Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Jan Szczekocki i jego potomkowie. Cz. 11.

Utworzono dnia 14.04.2014

Jan Szczekocki i jego bracia dość łatwo popadali w konflikty z sąsiadami, zwłaszcza w sprawach o granice, jak w 1467 r. z klasztorem mogilskim, właścicielem części Sprowy, czy w latach 1467-1468 z jedenastoma właścicielami Goleniów, czy wreszcie w 1468 r. z dziedzicem Wywły Stanisławem i z dziedzicem Tęgoborza Stanisławem Tęgoborskim.

czytaj dalej na temat: Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Jan Szczekocki i jego potomkowie. Cz. 11.

Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Katarzyna Szczekocka i przejęcie Szczekocin przez Szczepanowskich. Cz. 12.

Utworzono dnia 14.04.2014

Los nie oszczędził nowego właściciela Szczekocin, Wojciecha. Tragiczna w skutkach okazała się wyprawa króla Jana Olbrachta do Mołdawii w 1497 r., w czasie której zaginął i nigdy już do Polski nie wrócił. W 1502 r. Katarzyna Szczekocka, tytułując się wdową po Wojciechu, zawarła ugodę ze szwagrami Jakubem Szczekockim z Dębna i Michałem ze Sprowy.

czytaj dalej na temat: Początki i rozwój miasta Szczekociny do końca XV w. Katarzyna Szczekocka i przejęcie Szczekocin przez Szczepanowskich. Cz. 12.

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne